Vi gir tilbud om flere behandlingsmetoder for å kunne møte pasienter med ulike søvnvansker. De ulike søvnvanskene er presentert under fanene: Søvnforstyrrelser og Ulike søvnvansker. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Utredning

De fleste av våre pasienter blir utredet for sine søvnvansker. For noen vil dette kun være under første konsultasjon eller at dette foregår parallelt med individual terapi . For andre, f.eks. ved enkelte søvnsykdommer, vil dette være av en mer omfattende karakter. Dersom pasienter skal henvises til sykehus for søvnregistrering og behandling har vi en egen utrednings pakke som må gjennomføres.

Hvor omfattende utredningen blir, er individuelt avhengig av søvnvanskene. Utredningen skjer ved bruk av klinisk samtale, kartleggingsskjema, søvndagbok, medisinske undersøkelser hos fastlege og fra innhentede epikriser. Du vil bli bedt om å fylle ut skjema eller gjennomføre tiltak hjemme som en del av utredningen.

Undervisning, lymfedrenasje, og noen gruppetilbud kan bestilles uten utredning.

Medisinering

Vi bistår med nedtrapping av medikamenter i samarbeid med din fastlege. Dette kan gjøres i individual – eller gruppeterapi. Vi vurderer det ikke hensiktsmessig å starte behandling for søvnvansker uten nedtrapping.

Medisinering er nødvendig ved enkelte søvnsykdommer, fysiske tilstander og psykiatriske lidelser. Medisiner blir da foreskrevet av din fastlege eller sykehus. Vi ber deg da ta med en epikrise fra legen din.

Individual terapi

Individual terapi kan være ulike tilnærminger innen psykoterapi, endringsfokusert rådgivning, terapi ved bruk av mindfulness metoden, fysioterapi, avspenningsteknikker og/eller råd og veiledning om god søvnhygiene. I samarbeid med den enkelte pasient finner vi det rette tilbudet.

Vi har tett kontakt og følger opp foreldre ved behandling av barn og unge.

Par – og familie

Partner og familie ellers kan også bli berørt av søvnvanskene en sliter med. Dette kan være ved ulike former for søvnproblemer bla. ved pustestopp, snorking, søvngjengeri, barnegråt etc. Vi gir tilbud til par og familier som et tillegg til individuell behandling. Det kan være gjennom en eller flere samtaler.

Veiledning

Vi tilbyr veiledning til:

– Sykehjem og hjemmesykepleie. Både for avdeling i sin helhet og i forhold til enkelt pasienter.

– Foreldre med ungdom som ikke selv ønsker kontakt.

– Pårørende til personer med demens eller utviklingsforstyrrelser.

– Småbarnsforeldre

Spebarn/barn

Vi bistår barn, spebarn og deres familie med ulike tilnærmingsmetoder avhengig av søvnvanskene og barnets alder. Ulike faktorer og tilstander spiller inn ved barns søvnkvalitet. Dersom søvnvanskene er av medisinsk årsak må dette vurderes av fastlegen. Helsestasjoner og helsesøster ved skoler kan også bistå med råd og veiledning. Vi foretar utredning ved ulike søvnsykdommer dersom deres fastlege vurderer dette hensiktsmessig.

Vi gjennomfører alltid en samtale med foreldre/foresatte før vi møter barnet sammen med foreldre/foresatte.

Vi tilbyr hjemmebesøk, undervisning for foreldre/foresatte, individual – og familie terapi.

Grupper

Vi har ulike gruppetilbud basert på ulike behandlingsmetoder. Gruppene er presentert under fanen «grupper og undervisning» fanen. Ulike grupper blir presentert når de har en planlagt oppstart på våre nyhetsbrev. Vi har spesialtilpassede grupper i vårt bedriftstilbud.

Lymfedrenasje

Preges du av stress i hverdagen, har du lavt energinivå eller har du rett og slett bare en altfor stillesittende livsstil kan dette være en behandlingsmetode som passer for deg. Les mer

 Bedriftstilbud

Se forsiden under egen fane

Undervisning

Vi tilbyr halv – og heldagskurs/undervisning som i stor grad er åpne for alle. Noen kurs vil være rettet mot helsepersonell. Disse blir presentert under fanen «grupper og undervisning» og deltakelse kan bestilles der.