Tilbud

Vi skreddersyr tilbud slik at det utfyller eksisterende tjenester ved den enkelte arbeidsplass. Dette kan være i form av individuell utredning og/eller behandling, grupper, veiledning og undervisning.

Ta kontakt for et uforpliktende møte.

God søvn er en lønnsom innvestering

Dårlig søvn betyr nedsatt effektivitet og produktivitet – og større risiko for ulykker. Vi setter søvn på agendaen som forebyggende tiltak for økt sikkerhet i bedriften.

Søvnkvalitet påvirker ytelsesevne, konsentrasjon, oppmerksomhet og reaksjonstid. Videre påvirker den vår relasjon til kollegaer; samarbeidsevner, humør, kreativitet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for å opprettholde trivsel og lønnsomhet i enhver virksomhet.

Søvnvansker generelt er årsak til mange arbeidsulykker. Innen arbeidslivet finner en i tillegg spesifikke søvnvansker som er forårsaket av arbeidsoppgaver;

– skift-/turnus arbeid: typisk er problemer med å sove sammenhengende, relativt dårlig søvn i dagtimene, nedsatt oppmerksomhet og reaksjonstid på kveld/natt.

– arbeid i flere tidssoner (jetlag): rytmeforstyrrelser over tid, opplevelse av å være trøtt og sliten over lengre tid. Nedsatt oppmerksomhet og reaksjonstid over lengre tid.

Det er økt foreskriving av sovemedisin til disse gruppene. Dette er problematisk da dette ofte fører til misbruk og avhengighet. Sovemedisin kan være problematisk da effekten gjerne har en varighet utover morgentimene da personen i utgangspunktet skal være opplagt. Dersom dette brukes over tid vil medikamentene få en motsatt effekt og en sover dårligere.

Søvnvansker er ofte årsak til sykefravær og dette koster. Det er mulig å gjøre noe med det. Mest lønnsomt er det å gjøre noe i forkant, men også under og etter sykefravær.