KURS OG UNDERVISNING

Her finner du beskrivelser av ulike kurs og undervisningsdeler.

Påmelding:

Ved siden av den enkelte kursbeskrivelse finner du et påmeldingskjema. Dersom skjema ikke er satt opp, er kurset ikke åpnet for påmelding enda. Du kan holde deg oppdatert ved å melde deg på vårt nyhetsbrev.

Betaling:

For alle våre kurs gjelder påmelding når beløpet er innbetalt på konto innen fristen som er satt.

Husk navn/bedriftsnavn ved betaling.

Påmelding er bindende og beløpet refunderes ikke.
 

Spebarn, Barn og Ungdom  –  påmeldingsfrist er utgått

Kursholdere:

Karin Naphaug “Sove Karin” og Bente Arntzen les mer

Her kan du laste ned kursinformasjon

Kurset deles i 3 ulike deler og du kan melde deg på den/de delene du ønsker. Kursbevis ved gjennomført hel dag

Tema:
1. del – Barn 0 – 6 år Hvor mye bør et barn sove og når bør de legges? Hva er normalt og hva er et søvnproblem? Hva skjer når vi sover? Når bør et barn slutte med dagsoving? Tilstander som forstyrrer nattesøvnen Hvordan kartlegge og følge opp? Hva er årsaker til at barn ikke vil sove om natten? Hvor tidlig kan man styre barna? Ulike metoder på ulike alderstrinn Hvor lenge kan et barn ligge å gråte, er det farlig?

2. del – Barn 6 – 12 år Skolestart- en stor endring i barnets liv Søvnbehov- endringer av natt-og dagsoving med alder Søvndeprivasjon-konsekvenser hos barn Søvn og psykisk helse Parasomnier hos barn: mareritt, nattskrekk, bruksisme, snakke i søvne, gå i søvne Søvn og skoleprestasjon Søvn i endring Forsinket søvnfasesyndrom
Atferdsterapi ”SLEEPING TIGERS”

3. del – Ungdom 13 – 18 år Kort om søvnpsykologi Konsekvenser ved usunn søvnhygiene Hvor mye bør en tenåring sove? Søvntyver – internettbruk Hvordan følge opp? Hva kan en gjøre dersom tenåringen ikke vil lytte til råd?