Kilder:

– Jes Gerlach, “Søvn. Om betydningen av en god nattesøvn”, Gyldendal Norsk Forlag 2006.

– Mona Skard Heier og Anne M. Wolland, “Søvn og søvnforstyrrelser”, Cappelen Akademiske Forlag 2006

– Barbara L. Heller, britisk psykoterapeut, Heller har selv lagt ut og er gjengitt av flere i ulike media på nett.

– Dr. Ashton is Professor of Clinical Psychopharmacology, University of Newcastle upon Tyne. “Langvarige abstinenser efter benzodiazepiner: Sen-abstinens syndromet”
Psychiatric Annals 25:3/March 1995, pp174-179

– Lader MH, Morton SV A pilot study of the effects of Flumazenil on symptoms persisting after benzodiazepine withdrawal. J Psychopharmacol. 1992; 6:357363

– Marriott S, Tyrer P. Benzodiazepine dependence: avoidance and withdrawal. Drug Safety. 1993; 9:93-103

– Folkehelserapport 2010, Helsetilstanden i Norge, Folkehelseinstituttet 2010

Nyttige lenker:

http://haukeland.no/omoss/avdelinger/sovno/om-oss/Sider/om-oss.aspx

http://sovnforeningen.no/