GRUPPER

Deltakelse kan bestilles ved å henvende seg på “Kontakt oss” (bruk skjema) eller på telefon.  Se under den enkelte gruppe for oppstartsdato.

Gruppe for medikament nedtrapping

Det er ikke satt ny dato for denne gruppen enda.

Gruppen er basert på mindfulness metoden – systematisk trening av oppmerksomhet. Erfaringsmessig er dette en effektiv behandling for medikament avhengighet.

Søvnsenteret samarbeider med din fastlege og før du starter i gruppen må du ha utarbeidet en nedtrappingsplan sammen med din fastlege.

Du møter til en individuell samtale i forkant av gruppestart. I denne samtalen fokuseres det på hvilke ressurser du har til å foreta endringen ved å avslutte medikamentavhegigheten. Dette for at vi i gruppen skal kunne støtte deg i å holde fokuset der. Det vil også bli utarbeidet en samarbeidsavtale med deg angående din plan for nedtrapping; en sikkerhetsplan som består av hva du kan gjøre for å hindre tilbakefall. Likeså signerer du samtykke til samarbeid med fastlege og samarbeidsregler for gruppen.

Det kan ta lang tid med nedtrapping, men det er forskjellig fra person til person. Noen klarer det raskt nesten uten bivirkninger, andre kan oppleve bivirkninger over lang tid som er vanskelig å håndtere uten støtte.

Gruppen møtes hver 14. dag de tre første mnd. à 2 timer og deretter 1 møte pr. mnd. de neste 6 mnd.

Tema for gruppen: Hva skjer med kropp/hjerne når en er medikamentavhengig, Hvilke bivirkninger kan oppstå ved nedtrapping, Bevisstgjøring på å gjenkjenne avhengighetsmønster og ta nye valg, Hvordan håndtere de vanskelige følelsene, Hvordan håndtere stress og smerte uten medikamenter, Hvordan forholde seg til sine nærmeste og andre med de utfordringer en har.

Mellom hver samling vil gruppemedlemmene få øvingsoppgaver.

Ungdomsgruppe

Det er ikke satt dato for denne gruppen enda.

Målgruppen er ungdom som opplever sjenerthet som hemmende, opplever seg utenfor av ulike grunner, overytere, dem som ikke orker å yte, føler seg presset eller som synes livet er vanskelig av ulike årsaker. Tilbudet er for ungdom som ikke er knyttet til psykiatrien. Disse blir ivaretatt på annen måte.

Gruppene deles i kjønn og alder (13-14, 15-17, 18-20) og møtes 10 ganger over ca. et halvt år. Tilbudet gjelder opp til fylte 20 år. I forkant av gruppestart holdes et møte for foreldre/foresatte med informasjon om innhold i gruppen, taushetsplikt, opplysningsplikt og hvordan gruppen kan påvirke ungdommen. Det blir også oppfølgingskveld etter gruppen er ferdig. Dette er valgfritt for ungdom over 17 år. Dersom det ikke er ønskelig må dette tas opp i forkant i en individuell samtale.

Tema i gruppen: forventninger til oss selv og andre, andres forventninger til oss, å endre atferd, å endre holdning til seg selv, hvilke roller krever hvilken atferd, hvordan takler omgivelsene at vi forandrer oss, vi vurderer oss selv i fht andre (speil), håndtering av stress situasjoner og sosial angst, mobbing/ å føle seg utenfor, håndtering av følelser (sinne versus tristhet), regler for hvordan behandle oss selv og andre, å si sin mening og vise sitt sanne ansikt, verbal – og kroppsspråk, å beskytte seg selv versus og tørre å feile, utseende, hvor setter en grensen for å være fornøyd med seg selv, drømmer – forventninger – og realisme til livet, fysiologiske og psykiske årsaker til søvnbehov og verktøy for god søvnhygiene (individuelt tilpasset)